بررسی کلید واژه

رابطه ورزش با افسردگی

دیابت و افسردگی

دیابت یکی از بیماری‌های قدیمی است که با پیشرفت تکنولوژی و رشد شهرنشینی ابعاد آن به مراتب گسترش مضاعفی یافته است. تغذیه نادرست، کم‌تحرکی و وزن بالا، استرس، عوامل ارثی و ژنتیکی و…
ادامه مطلب ...