بررسی کلید واژه

قندخون

داروهای سولفونیل اوره و بی گوانیدها برای دیابتی ها

سولفونیل اوره بی گوانیدها برای دیابتی ها - داروهای سولفونیل اوره فقط در کسانی که قادرند قدری از انسولین موردنیاز خود را بسازند، اثر کاهندگی قند دارد. این داروها مقدار انسولین رها…
ادامه مطلب ...

دیابت و افسردگی

دیابت یکی از بیماری‌های قدیمی است که با پیشرفت تکنولوژی و رشد شهرنشینی ابعاد آن به مراتب گسترش مضاعفی یافته است. تغذیه نادرست، کم‌تحرکی و وزن بالا، استرس، عوامل ارثی و ژنتیکی و…
ادامه مطلب ...

پیشگیری از دیابت

پیشگیری از دیابت در بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که تغذیه نامناسب، علت بسیاری از بیماری‌ها است و دیابت هم از جمله بیماری‌هایی است که پزشکان یکی از مهمترین عوامل ابتلا به آن را تغذیه…
ادامه مطلب ...

علت اصلی دیابت چیست؟

کارشناسان با توجه به این پژوهش و تحقیقات مشابه دیگری که در سراسر جهان صورت گرفته است، توجه به تغذیه سالم، به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی را عاملی مهم در پیشگیری از بسیاری از…
ادامه مطلب ...

قندخون

مرض قند یا دیابت شیرین یک اختلال سوخت و سازی در بدن است. بدین‌صورت که سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش می‌یابد. از این جهت قندخون افزایش می‌یابد. در واقع…
ادامه مطلب ...