بررسی کلید واژه

دیابت نوع دوّم

زخم‌های دیابتی

زخم‌های دیابتی، جراحت‌های در پوست، چشم، اعضای موکوسی و یا یک تغییر ماکروسکوپی در اپیتلیوم نرمال افراد دیابتی تیپ 1و 2 می‌باشد. بیش از 75% افراد دیابتی، مبتلا به زخم‌های دیابتی…
ادامه مطلب ...

دیابت نوع دوم

در مرض قند نوع دوّم بدن فرد مبتلا انسولین تولید می‌کند و حتی ممکن است غلظت انسولین در خون از مقدار معمول آن نیز بیشتر باشد اما گیرنده‌های یاخته‌ای فرد نسبت به انسولین…
ادامه مطلب ...