بررسی کلید واژه

عوارض دیابت

دیابت بارداری، عوارض دیابت بارداری ، پیشگیری و درمان دیابت بارداری

تا قبل از کشف انسولین بارداری به علت مرگ و میر زنان دیابتی و اختلال در باروری در دیابتی کم بود اما با کشف انسولین و زنده ماندن زنان دیابتی، افزایش میزان باروری مشاهده شده است. با…
ادامه مطلب ...