بررسی کلید واژه

کنترل سطح قندخون

کنترل سطح قندخون

کنترل سطح قندخون کبد به‌عنوان یک سیستم بافری مهم برای گلوکز خون عمل می‌کند به این معنی که هنگامی که گلوکز خون به‌دنبال صرف یک وعده غذا تا غلظت زیادی بالا می‌رود میزان ترشح انسولین…
ادامه مطلب ...