بررسی کلید واژه

زخم‌های دیابت

زخم‌های دیابتی

زخم‌های دیابتی، جراحت‌های در پوست، چشم، اعضای موکوسی و یا یک تغییر ماکروسکوپی در اپیتلیوم نرمال افراد دیابتی تیپ 1و 2 می‌باشد. بیش از 75% افراد دیابتی، مبتلا به زخم‌های دیابتی…
ادامه مطلب ...