بررسی دسته بندی ها

مقالات دیابت

انسولین قلمی اپیدرا Apidra

انسولین اپیدرا (APIDRA) آنالوگ انسولین است که اثر آن مشابه انسولین انسانی است. مثلا یک واحد اپیدرا هنگامی که داخل رگ تزریق میشود، در کاهش گلوکز خون به اندازه یک واحد انسولین انسانی…
ادامه مطلب ...